DENA Green Solutions BV

Wij zijn een research- en ontwikkelingsbedrijf met als hoofddoel: streven naar nul uitstoot. Wij werken met subsidies (Vlaio) en zijn erkend als KMO dienstverlener. Wij hanteren de richtlijnen van KMO portefeuille.

Waar u een hedendaagse rentabiliseringsconsult kan aanvragen bij onze zusterbedrijf DECO Consult, kan u bij DENA een stapje hoger gaan, rekening houdend met ons klimaat, dit voor advies of opleiding. M.a.w. uw productieproces, logistiek, boekhouding, machinepark, gebouwen, voertuigen, … ea, dat alles nog iets meer geven, naar rendement, groen en efficiëntie toe.

Tijdens een intake gesprek luisteren wij naar uw wensen en middelen. Wij bieden in een offerte, op basis van de eerder bezorgde gegevens en beschikbare fondsen een oplossing op korte en lange termijn. Samen met u werken we een inversteringsplan uit, om uw bedrijf een meerwaarde te bieden voor de toekomst, rekening houdend met uw en onze visie (0 uitstoot). Hierbij combineren we moderne en bestaande technieken, steeds op maat, om tot een goedgekeurde oplossing te komen voor alle partijen.

Bij elk van de voorgestelde oplossingen houden we rekening met mogelijke evoluties, en zouden komende wetgevingen dus steeds een heel eind moeten voor zijn. Voor adviezen betreffende algemene processen, reglementering, wetgevingen en toepassingen ervan, kan u steeds terecht bij DECO Consult. Voor het net iets meer staan wij graag toe uw dienst. DENA werkt zo objectief mogelijk, maar altijd met een groene visie.

Diensten en activiteiten:

Ontwerp

  • Van het ontwerpen van boekensteunen tot zwevende constructies

Ontwikkeling

  • Van het bouwen van een elektrische fiets tot de bouw van elektrische auto
  • Van organiseren van groene werven tot groene ventilatiesystemen

Studie en onderzoek

  • Studie verrichten
  • Onderzoek verrichten
  • Prototypes te bouwen
  • Machines te bouwen

Kortom prototypes ontwikkelen van: machines, gebouwen, constructies, toestellen, installaties en voertuigen allerlei en dit alles in de ruimste zin van zijn betekenis.

Studie, onderzoek, ontwerp en ontwikkeling - Gotevlietstraat 52C te B-8000 Brugge